Wyróżnienie honorowe w konkursie „Ratującym – Ocaleni”

Celem konkursu była realizacja Upamiętnienia, wyrażającego wdzięczność wszystkim Polakom, ratującym Żydów podczas okupacji niemieckiej. „Pomnik” w swej niestandarowej formie stanąć ma w Warszawie tuż obok Polin – Muzeum Historii Żydów.
Wyróżnienie zdobyte wśród 137 nadesłanych prac cieszy nas ogromnie!

„Koncepcja zakłada stworzenie na terenie parku delikatnie zagłębionej niecki, zawierającej źródła wody i wyżłobienia, którymi spływaja strumyki. Źródła oznaczają osoby ratujące Żydów, oraz nadzieję i życie, które oni ofiarowali. Na środku placu zaplanowano umieszczenie stalowej rzeźby przedstawiającej młody dąb, symbolizujący wolę życia, Ocalonych, a także pokolenie ukształtowane pod wpływem bohaterskich postaw ratujących.”

Projekt powstał przy współpracy z PP STUDIO Patryk Pniewski.